หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมนักศึกษา เสริมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร
สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมนักศึกษา เสริมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-10 09:52:25


สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมนักศึกษา เสริมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร

     วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ ๕ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร” โดยได้รับเกียรติจากคุณ ณัฐพร รัตศิลปิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร ๓๕ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf