หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบที่ 1 (portfolio)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบที่ 1 (portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-16 16:11:50


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบที่ 1 (portfolio)

          21 มกราคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1  (portfolio) โดยในการสอบสัมภาษณ์ในครั้งจัดขึ้นในแบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Meet  และ Video call ทางแอพพลิเคชั่น ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมอำนวยการและติดตามการดำเนินงานในการสอบสัมภาษณ์ในครั้งด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf