หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการ “สัมมนาระบบราชการในยุค DIGITAL” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ “สัมมนาระบบราชการในยุค DIGITAL” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-11-06 15:08:08


โครงการ “สัมมนาระบบราชการในยุค DIGITAL” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     21 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ระบบราชการในยุค DIGITAL” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ คุณอิสรภาพ สาลี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการจัดสัมมนาของนักศึกษาในรายวิชาสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม....pdf