หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-01 14:14:21


เรื่องการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับการเยียวยาผลกระทบ อันเนื่องมาจากเชื้อไวรัส COVID-19
ได้ที่แบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/6CmYPomSN7Zz2nUr9
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนภายในวันที่ 26เมษายน 2563 เท่านั้น

หมายเหตุ : นักศึกษาต้อง Login โดยใช้ e-mail ของ Gmail เท่านั้นในการกรอกข้อมูล