หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถานทูตจีนประจำประเทศไทย สนับสนุน "เวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรค" นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน
สถานทูตจีนประจำประเทศไทย สนับสนุน "เวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรค" นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-21 11:34:43


สถานทูตจีนประจำประเทศไทย สนับสนุน "เวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรค" นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน

      15 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ฟ่าน เหลี้ยง สาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์ชลลดา ชูววณิชชานนท์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมนิสิตจีนในประเทศไทย ดำเนินการแจก "เวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรค" เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาจีนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน กับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf