หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Speech Contest Change The World 2019
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Speech Contest Change The World 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-26 16:12:54


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Speech Contest Change The World 2019

    นายดวงสมพงศ์ เติมสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Speech Contest Change The World 2019 รอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้นโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, มูลนิธิ ๖๐ ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์(60th Dhammachai Education Foundation of Australia and New Zealand), โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต, สถาบัน Bangkok Toastmasters Club และ สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม....pdf