หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-16 16:30:42

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์"

        ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์" ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย โดยวิทยากร นาวาตรีหญิง จิรวัฒน์ ฉัตร์สงวน นายทหารประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทหารเรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ รับฟังบรรยายผ่านระบบ Google meet วันพุธที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf