หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-03 09:36:37

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

          รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม....pdf