หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-01-04 13:08:10


บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

          วันที่ 18 ธันวาคม 2563 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมนโยบาย การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมมอบนโยบายการบริหารงานและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ แก่บุคลากรในครั้งนี้ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf