หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1
ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-26 16:40:10


ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพของอาชีพมัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 และเปิดอบรมตัั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

     สำหรับดาวน์โหลดระเบียบการ >> รายละเอียดโครงการ

     สำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัคร  

     สำหรับดาวน์โหลดตารางอบรม >> ตารางการอบรม

     และสอบถามเพิ่มเติม ID Line : ayingwin