หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณานักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณานักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-26 16:41:36

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณานักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

      วันที่ 22 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ซึ่งกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณามอบให้เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม....pdf