หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านการเขียนบทความวิจัย
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านการเขียนบทความวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-02 15:32:50

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านการเขียนบทความวิจัย 

     19 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ” โดยมี ศ.พล.ต.ท.ญ.ดร.นัยนา เกิดวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ ทั้งการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf