หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ในการทำวิจัยและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่กิจกรรม Digital Startup แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ในการทำวิจัยและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่กิจกรรม Digital Startup แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-02 15:36:15


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ในการทำวิจัยและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่กิจกรรม Digital Startup แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ในการทำวิจัยและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่กิจกรรม Digital Startup ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยคุณเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บ่มเพาะธุกิจเทคโนโลยี สวทช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf