หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพด้าน IT แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพด้าน IT แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-02 15:36:01


โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพด้าน IT แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     21 สิงหาคม 2562 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพด้าน IT โดยมีคุณกฤษฎา เฉลิมสุข นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf