หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมมนาหัวข้อ “จุดประกายกับ ENG ยุคใหม่” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาหัวข้อ “จุดประกายกับ ENG ยุคใหม่” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-28 15:37:44

โครงการสัมมนาหัวข้อ “จุดประกายกับ ENG ยุคใหม่” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 21 กันยายน 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “จุดประกายกับ ENG ยุคใหม่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการประชุมสัมมนาซึ่งมีอาจารย์สุจิตรา  ริมดุสิต เป็นอาจารย์ผู้สอน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีคุณอมรศักดิ์ เดชห้วยไผ (พี่เติร์ก) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนสามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ และนำความรู้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

อ่านเพิ่มเติม....pdf