หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสัมมนาหัวข้อ “สมัครงานที่ชอบด้วยโหวงเฮ้งที่ใช่” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาหัวข้อ “สมัครงานที่ชอบด้วยโหวงเฮ้งที่ใช่” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-28 15:38:52


โครงการสัมมนาหัวข้อ “สมัครงานที่ชอบด้วยโหวงเฮ้งที่ใช่” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          วัน 21 กันยายน 2563 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “สมัครงานที่ชอบด้วยโหวงเฮ้งที่ใช่” ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี อินทรกำเนิด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์ปราณีย์ ทัดรอง กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมโหรศาสตร์นานาชาติ ปี 2563-2565 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในด้านศาสตร์ของจีน ในการพิจารณาส่วนดีบนใบหน้าของการรับสมัครงานของนายจ้าง และการใช้ศาสตร์ด้านโหงวเฮ้งเสริมสร้างความมั่นใจในการสมัครงานในอนาคตด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf