หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-23 17:23:18


ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1/2564

ผ่านลิงค์ https://forms.gle/L4xHKr2XEBBW7kQt5  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 มกราคม 2564