หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 7/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 7/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-26 14:05:31


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 7/2562

     วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 7/2562 โดยมี ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญร่วมพิจารณาในเรื่องการอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา ตัวแทนสาขาวิชา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...pdf