หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล อวยพรและสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล อวยพรและสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-01-04 13:24:27

แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล อวยพรและสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 ธันวาคม 2563 อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564

อ่านเพิ่มเติม....pdf