หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารหน่วยงานร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหารหน่วยงานร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-03 12:35:20


ผู้บริหารหน่วยงานร่วมอวยพรปีใหม่ 2563 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       วันที่ 24 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฐสวนสุนันทา และอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) และบุคลากรเข้ามอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563  ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf