หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-01 16:06:15


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

     24 มิถุนายน 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 7 / 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์

    ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์ ที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf