หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนักบริหารรัฐกิจ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนักบริหารรัฐกิจ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-03 12:32:10


โครงการจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนักบริหารรัฐกิจ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     17 ธันวาคม 2562 แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์พิจักษ์ ภู่ตระกูล หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์ และ อาจารย์ ดร.มนทกานติ์ รอดคล้าย นำนักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายพิเศษจาก ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในโครงการจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติของนักบริหารรัฐกิจ  ชึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการเมือง แผนยุทธศาสตร์จังหวัด การเป็นเมืองน่าอยู่  รวมถึงให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเรียน และการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังนำชมพิพิธภัณฑ์อุดรธานีเพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของอุดรธานี ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม....pdf