หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-01 16:28:32


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณา ในเรื่องการขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน)

อ่านเพิ่มเติม....pdf