หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานเขตดุสิต เข้าตรวจมาตราการป้องกัน COVID19 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานเขตดุสิต เข้าตรวจมาตราการป้องกัน COVID19 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-26 16:34:29


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานเขตดุสิต เข้าตรวจมาตราการป้องกัน COVID19 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

          25 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตดุสิต ในโอกาสเข้าตรวจความเรียบร้อยของอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน และมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยมีนายนฤพล ศรีสว่าง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะฯเข้าตรวจความเรียบร้อยในครั้งนี้ ณ อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf