หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการบริหารจัดการภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการบริหารจัดการภาควิชาสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-02 13:13:42


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการบริหารจัดการภาควิชาสังคมศาสตร์

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส เบินท์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าสาขาวิชาสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562  เพื่อติดตามการดำเนินงานและการบริหารจัดการของสาขาวิชา ร่วมถึงสอบถามประเด็นความต้องการของสาขาวิชาในด้านการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและตัวแทนสาขาร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read More....pdf