หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-09 13:21:52


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่บาดเจ็บหรือหมดสติ ร่วมถึงการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น  โดยมีตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าพร้อมใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม ....pdf