หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทอง เขตขัตติยนารี เพื่อเยี่ยมชมพระราชประวัติผ่าน E-Book
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทอง เขตขัตติยนารี เพื่อเยี่ยมชมพระราชประวัติผ่าน E-Book

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-02 17:09:44

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทอง เขตขัตติยนารี


ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อเยี่ยมชมพระราชประวัติผ่าน E-Book

หมายเหตุ : มีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ