หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-26 15:09:21


สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

     25 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 แก่คณาจารย์ของสาขาฯ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf