หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม “โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย”
ขอเชิญคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม “โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-26 14:20:56

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมการอบรม “โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย”

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 8.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมนิภานภดล

ชั้น 5 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลงทะเบียนร่วมงาน https://1th.me/Vlz7m   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณศิริธรรม จิตต์งาม 0 2160 1051

ดาวน์โหลด >> กำหนดการ