หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-01 16:32:29


เพราะความสำเร็จด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันอยู่ที่การรู้จักตัวเองให้มากที่สุดเพื่อเลือกเส้นทางการเรียนที่ถูกต้องตามความถนัดและความชอบอันจะนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ตามความใฝ่ฝัน


PART.1 กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม
#ขอแนะนำ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนมายาวนานกว่า 10 ปี ที่ไม่ได้มีแค่การเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ยังมีการเรียนรู้ภาคสนามที่ช่วยให้นักศึกษาทุกคน ได้สัมผัส เรียนรู้กับธรรมชาติ กายภาพและภูมิประเทศจริง ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาวิชาเรียน อีกทั้งยังมีการเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำหรับนักภูมิศาสตร์ (อันนี้แหละเครื่องมือให้เราไม่ตกงาน) เพื่อใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติการทำงานและการเรียนรู้ในพื้นที่จริง ในการนำไปต่อยอดด้านการประกอบอาชีพ

PART.2 กิจกรรมและการเรียนรู้เชิงวิชาการ

ภูมิศาสตร์ในยุคนี้ต่างกับภูมิศาสตร์ยุคเก่าอย่างไร ภูมิศาสตร์ยุคเก่า เป็นการเรียนรู้ในแบบฉบับในตำรา เครื่องมือการเรียนรู้แบบเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็น เข็มทิศ แผนที่ที่มาในรูปแบบกระดาษ แต่ยุคปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว จากเข็มทิศก็ได้กลายเป็น GPS จากแผนที่แบบกระดาษก็กลายเป็น แผนที่แบบดิจิทัล ที่ทุกๆคนคงจะมีกันอยู่ในมือแล้ว


ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีอะไรทำไมถึงต้องมาเรียน ด้านวิชาการของเราได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สู่หน่วยรัฐและเอกชนต่างๆ การเรียนรู้ด้วยทักษะของนักศึกษา และบุคลากรที่ที่มีศักยภาพทางการสอนที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ทำให้ นักศึกษา ได้นำไปพัฒนาและต่อยอด จนมีผลงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศที่ไม่เป็นรองใคร ด้วยรางวัลที่การันตีคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วเตรียมตัวสมัครกันเลย
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ TCAS ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2563

สมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/index.php?module=com&m=login&spcmd=expand_apply_accordian
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
www.ssru.ac.th
http://admission.ssru.ac.th/
http://www.geo.hs.ssru.ac.th/home      

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด อยู่ที่เราทุกคนต้องการศึกษาหาความรู้มากน้อยเพียงใด การขวนขวายหาความรู้เป็นสิ่งเดียวที่ได้กับตัวเราเอง

อ่านเพิ่มเติม....pdf