หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-02 13:11:56


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมทบทวนและจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     26 กรกฏาคม 2562 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานการประชุมทบทวนการจัดสรรงบประมาณระดับสาขาวิชา เพื่อร่วมพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรและบริหารจัดการ งบประมาณลงสู่สาขาวิชา ในปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด โดยมี อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพรโสภิณ อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf