หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-08-02 13:15:06


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผศ.ดร. นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนักศึกษากว่า 1,500 คนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม...pdf