หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดการอบรมซ้อมแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดการอบรมซ้อมแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-03-09 13:24:18


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จัดการอบรมซ้อมแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมซ้อมแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่บาดเจ็บหรือหมดสติ และการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริง

อ่านเพิ่มเติม ....pdf