หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประจำปี 2562
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-31 15:26:49


บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประจำปี 2562

     24 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายยงยุทธ กิจสันทัด หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหารประจำปี 2562 ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายยงยุทธ กิจสันทัด ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf