หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้านการสมัครงาน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้านการสมัครงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-31 14:43:53


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้านการสมัครงาน

     วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ สาขาวิชาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ในหัวข้อ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการเขียนเรซูเม่ อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย มาเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf