หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับมอบกระเช้าผักออร์แกนิกจากโครงการ “ชมรมต้นกล้าจิตอาสา SSRU”
อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับมอบกระเช้าผักออร์แกนิกจากโครงการ “ชมรมต้นกล้าจิตอาสา SSRU”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-11-03 09:38:11

อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับมอบกระเช้าผักออร์แกนิกจากโครงการ “ชมรมต้นกล้าจิตอาสา SSRU”

          วันที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับมอบกระเช้าผักออร์แกนิกจากโครงการ “ชมรมต้นกล้าจิตอาสา SSRU” ซึ่งเพาะปลูกโดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf