หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงาน Open House 2019
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงาน Open House 2019

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-12-02 13:47:38


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงาน Open House 2019

     25 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อม การจัดงาน Open House 2019 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf