หน้าหลัก > ข่าว > > การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
02 ธันวาคม 2562 11:45:33


การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเวทีส่งเสริมนักศึกษาสู่งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ พร้อมผลักดันสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ เสริมประการณ์มุ่งสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ

      23 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 โดยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และคณะตํารวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดขึ้น ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอถึง 110 บทความจากทั้งสิ้น 170 บทความ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะพัฒนาสู่งานวิจัยระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf