หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ
แจ้งการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-05-01 14:30:53


ประกาศ เรื่องการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แจ้งการขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ   

ให้ลงทะเบียนในรอบนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น

และรับเป็นเงินสดได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ

กำหนดการรับเงิน จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ลงทะเบียนที่แบบฟอร์มนี้ https://docs.google.com/forms/d/1Wwzm65z8S6BMtX9X1XNDAor3lHXl6eHHTStSWM2kTIA/edit

*** นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรอบแรกไปแล้ว(แนบบัญชีธนาคาร) ไม่สามารถลงทะเบียนในรอบนี้อีก

*** สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียน 1/2563 ไปเเล้ว ให้รอประกาศเเจ้งจากทางคณะฯอีกครั้ง