หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์
โครงฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-02 15:31:44


โครงฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์          

     22 สิงหาคม 2562  แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทางวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1 / 2562

อ่านเพิ่มเติม....pdf