หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-02 15:50:03


พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ไทยสุนันท์ ประจำปี ๒๕๖๒" ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เพื่อช่วยอนุรักษ์และสืบทอดการไหว้ครูและการรับขวัญ และเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความผูกพัน และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณณัฐพร รัตศิลปิน คุณดุษดียา สมผลภาดี และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มาแนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำงานให้กับรุ่นน้องในทุกชั้นปี

อ่านเพิ่มเติม....pdf