หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-09-27 15:38:46


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

     วันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน “คนดีศรีสุนันทา’62” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 256 โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธีกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 12 ท่าน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่านได้แก่ผศ.ปณิธาน บรรณาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มีอายุราชการ 39 ปี และนางจิตดาภา มิ่งขวัญ พนักงานธุรการ 3  อายุราชการ 20 ปี 3 เดือน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf