หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-12-28 13:29:26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ทำนองไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองทำนองไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฏฐกฤษฏิ์ อกนิษฐ์ธาดา ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมาเป็นวิทยากร และมีนายธนฤทธิ์ รวยรื่น และนางสาวทิยาพร กริ่งสันเที้ยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้ความสามารถกับเพื่อนนักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ความรู้และได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับการเรียน การสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf