หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-01 16:39:05


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาบริหารงานท้องถิ่น

ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

www.hs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม....pdf