หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-08 14:39:21


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

          รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563
          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
          ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2160 1282, 0 2160 1286

          www.hs.ssru.ac.th

          www.ssru.ac.th


หลักสูตร / สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

          ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

          ภาษาไทย

          การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

          การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)

          การจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

          สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)

          สารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

          รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

          รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ)

          รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)

          การบริหารงานตำรวจ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          นิติศาสตร์