หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-03 13:13:43


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

     วันที่ 29 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี  ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ มีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวงการศึกษาของไทยในฐานะผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนนิภาคารขึ้นในพระตำหนักวังสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ.2467 ซึ่งในถือเป็นสถาบันศึกษานอกระบบแห่งแรกของไทย และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมวางดอกไม้และพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล  ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม....pdf