หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายบริการการศึกษาฯ อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายบริการการศึกษาฯ อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-01-18 13:09:40

ฝ่ายบริการการศึกษาฯ อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             28 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธิดา นิติธรญาดา และบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบของขวัญอวยพรและสวัสดีปี 2564 แก่รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา