หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-08 09:22:19

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

29 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาบริหารงานท้องถิ่น ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อ่านเพิ่มเติม....pdf