หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2563 16:12:41

โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รหัส๖๐) ณ ห้องนิภานภดล  อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf