หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการภูมิศาสตร์อาสา “สร้างฝายชะลอน้ำ” และ“พัฒนาโรงเรียนในชนบท” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการภูมิศาสตร์อาสา “สร้างฝายชะลอน้ำ” และ“พัฒนาโรงเรียนในชนบท” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-02-14 11:12:53


โครงการภูมิศาสตร์อาสา “สร้างฝายชะลอน้ำ” และ“พัฒนาโรงเรียนในชนบท” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 1 ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ เดินทางไปทำกิจกรรมค่ายอาสา ภายใต้โครงการภูมิศาสตร์อาสา “สร้างฝายชะลอน้ำ” และ“พัฒนาโรงเรียนในชนบท”  ณ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ และ กองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดูแลจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการปรับปรุงโรงเรียนและสร้างฝายครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf